Joris Luyendijk

Joris Luyendijk is werkzaam in de journalistiek en bekend van zijn werk als journalist voor de Volkskrant, NRC Handelsblad en het NOS Journaal. Hij studeerde antropologie aan tal van universiteiten en woonde onder andere in Amerika, Egypte, Libanon, Israël en Groot-Brittannië. Hij is auteur van o.a. de bestsellers Dit kan niet waar zijn en Het zijn net mensen

Marijke Spanjersberg

Marijke Spanjersberg is psycholoog. Zij is docent systeemdenken. Sparringpartner en rechterhand van bestuurders en managers op het gebied van samenwerkingsvraagstukken. En ze is toezichthouder bij maatschappelijke ondernemingen, portefeuille organisatie & HRM. Marijke is medeauteur van Systeemdenken in de praktijk

Martijn Aslander

Martijn Aslander is stand-up filosoof en verbinder van mensen, informatie en ideeën. Hij is medeauteur van o.a. Easycratie en Nooit Af. Hij laat de ongekende mogelijkheden zien van de huidige netwerksamenleving voor mens en arbeidsmarkt. De ‘nieuwe renaissance’, waarin kennisverspreiding sneller gaat dan ooit, biedt enorme kansen voor mensen om zich bottom-up te organiseren en sneller, efficiënter en zonder bureaucratie dingen voor elkaar te krijgen en oplossingen te vinden voor moeilijke vraagstukken. 

Arend Ardon

Arend Ardon is sociaal psycholoog en bedrijfskundige en eigenaar van The Change Studio. Vanuit zijn onderneming werkt hij met collega’s en opdrachtgevers aan moderne wegen naar vernieuwing. De rode draden: Lead. Inspire. Create. Hij doceert aan diverse business schools. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op zijn proefschrift over leiderschap in complexe veranderprocessen. Hij schreef de bestsellers Doorbreek de Cirkel! en Ontketen Vernieuwing! Arend is een veelgevraagd spreker. 
  

Shirine Moerkerken

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Ze traint collega adviseurs in het vak van interventiekunde. Ze is auteur van het boek Hoe ik verander; anders interveniëren in organisaties en maatschappelijke vraagstukken en richtte Strange | Strategy and Change op, een netwerk van interventiekundigen en kunstenaars, die uit de pas lopen en ontregelen en het bestaande denken binnen organisaties veranderen op een methodisch verantwoorde en voor betrokkenen respectvolle en veilige manier.

deelnemersbalie
 deelnemersbalie